Översatt från franska 2021-03-19.

Översättarens kommentar:

Claude Closkys "Les 1000 premiers nombres classés par ordre alphabétique" publicerades först 1989. Som titeln antyder är det helt enkelt en uppräkning av de tusen första talen i alfabetisk ordning. På franska börjar man med "cent", medan vi på svenska får nöja oss med arton. Översättningen har därför bokstavligen inget innehåll gemensamt med originalet, men jag tror och hoppas att andemeningen finns kvar.

Jag sprang och gjorde bokstäfver,
Af tusende façoner.

— Carl Jonas Love Almqvist

Claude Closky

De första tusen talen i alfabetisk ordning


Arton, elva, ett, etthundra, etthundraarton, etthundraelva, etthundraett, etthundrafem, etthundrafemtio, etthundrafemtioett, etthundrafemtiofem, etthundrafemtiofyra, etthundrafemtionio, etthundrafemtiosex, etthundrafemtiosju, etthundrafemtiotre, etthundrafemtiotvå, etthundrafemtioåtta, etthundrafemton, etthundrafjorton, etthundrafyra, etthundrafyrtio, etthundrafyrtioett, etthundrafyrtiofem, etthundrafyrtiofyra, etthundrafyrtionio, etthundrafyrtiosex, etthundrafyrtiosju, etthundrafyrtiotre, etthundrafyrtiotvå, etthundrafyrtioåtta, etthundranio, etthundranittio, etthundranittioett, etthundranittiofem, etthundranittiofyra, etthundranittionio, etthundranittiosex, etthundranittiosju, etthundranittiotre, etthundranittiotvå, etthundranittioåtta, etthundranitton, etthundrasex, etthundrasextio, etthundrasextioett, etthundrasextiofem, etthundrasextiofyra, etthundrasextionio, etthundrasextiosex, etthundrasextiosju, etthundrasextiotre, etthundrasextiotvå, etthundrasextioåtta, etthundrasexton, etthundrasju, etthundrasjuttio, etthundrasjuttioett, etthundrasjuttiofem, etthundrasjuttiofyra, etthundrasjuttionio, etthundrasjuttiosex, etthundrasjuttiosju, etthundrasjuttiotre, etthundrasjuttiotvå, etthundrasjuttioåtta, etthundrasjutton, etthundratio, etthundratjugo, etthundratjugoett, etthundratjugofem, etthundratjugofyra, etthundratjugonio, etthundratjugosex, etthundratjugosju, etthundratjugotre, etthundratjugotvå, etthundratjugoåtta, etthundratolv, etthundratre, etthundratrettio, etthundratrettioett, etthundratrettiofem, etthundratrettiofyra, etthundratrettionio, etthundratrettiosex, etthundratrettiosju, etthundratrettiotre, etthundratrettiotvå, etthundratrettioåtta, etthundratretton, etthundratvå, etthundraåtta, etthundraåttio, etthundraåttioett, etthundraåttiofem, etthundraåttiofyra, etthundraåttionio, etthundraåttiosex, etthundraåttiosju, etthundraåttiotre, etthundraåttiotvå, etthundraåttioåtta, fem, femhundra, femhundraarton, femhundraelva, femhundraett, femhundrafem, femhundrafemtio, femhundrafemtioett, femhundrafemtiofem, femhundrafemtiofyra, femhundrafemtionio, femhundrafemtiosex, femhundrafemtiosju, femhundrafemtiotre, femhundrafemtiotvå, femhundrafemtioåtta, femhundrafemton, femhundrafjorton, femhundrafyra, femhundrafyrtio, femhundrafyrtioett, femhundrafyrtiofem, femhundrafyrtiofyra, femhundrafyrtionio, femhundrafyrtiosex, femhundrafyrtiosju, femhundrafyrtiotre, femhundrafyrtiotvå, femhundrafyrtioåtta, femhundranio, femhundranittio, femhundranittioett, femhundranittiofem, femhundranittiofyra, femhundranittionio, femhundranittiosex, femhundranittiosju, femhundranittiotre, femhundranittiotvå, femhundranittioåtta, femhundranitton, femhundrasex, femhundrasextio, femhundrasextioett, femhundrasextiofem, femhundrasextiofyra, femhundrasextionio, femhundrasextiosex, femhundrasextiosju, femhundrasextiotre, femhundrasextiotvå, femhundrasextioåtta, femhundrasexton, femhundrasju, femhundrasjuttio, femhundrasjuttioett, femhundrasjuttiofem, femhundrasjuttiofyra, femhundrasjuttionio, femhundrasjuttiosex, femhundrasjuttiosju, femhundrasjuttiotre, femhundrasjuttiotvå, femhundrasjuttioåtta, femhundrasjutton, femhundratio, femhundratjugo, femhundratjugoett, femhundratjugofem, femhundratjugofyra, femhundratjugonio, femhundratjugosex, femhundratjugosju, femhundratjugotre, femhundratjugotvå, femhundratjugoåtta, femhundratolv, femhundratre, femhundratrettio, femhundratrettioett, femhundratrettiofem, femhundratrettiofyra, femhundratrettionio, femhundratrettiosex, femhundratrettiosju, femhundratrettiotre, femhundratrettiotvå, femhundratrettioåtta, femhundratretton, femhundratvå, femhundraåtta, femhundraåttio, femhundraåttioett, femhundraåttiofem, femhundraåttiofyra, femhundraåttionio, femhundraåttiosex, femhundraåttiosju, femhundraåttiotre, femhundraåttiotvå, femhundraåttioåtta, femtio, femtioett, femtiofem, femtiofyra, femtionio, femtiosex, femtiosju, femtiotre, femtiotvå, femtioåtta, femton, fjorton, fyra, fyrahundra, fyrahundraarton, fyrahundraelva, fyrahundraett, fyrahundrafem, fyrahundrafemtio, fyrahundrafemtioett, fyrahundrafemtiofem, fyrahundrafemtiofyra, fyrahundrafemtionio, fyrahundrafemtiosex, fyrahundrafemtiosju, fyrahundrafemtiotre, fyrahundrafemtiotvå, fyrahundrafemtioåtta, fyrahundrafemton, fyrahundrafjorton, fyrahundrafyra, fyrahundrafyrtio, fyrahundrafyrtioett, fyrahundrafyrtiofem, fyrahundrafyrtiofyra, fyrahundrafyrtionio, fyrahundrafyrtiosex, fyrahundrafyrtiosju, fyrahundrafyrtiotre, fyrahundrafyrtiotvå, fyrahundrafyrtioåtta, fyrahundranio, fyrahundranittio, fyrahundranittioett, fyrahundranittiofem, fyrahundranittiofyra, fyrahundranittionio, fyrahundranittiosex, fyrahundranittiosju, fyrahundranittiotre, fyrahundranittiotvå, fyrahundranittioåtta, fyrahundranitton, fyrahundrasex, fyrahundrasextio, fyrahundrasextioett, fyrahundrasextiofem, fyrahundrasextiofyra, fyrahundrasextionio, fyrahundrasextiosex, fyrahundrasextiosju, fyrahundrasextiotre, fyrahundrasextiotvå, fyrahundrasextioåtta, fyrahundrasexton, fyrahundrasju, fyrahundrasjuttio, fyrahundrasjuttioett, fyrahundrasjuttiofem, fyrahundrasjuttiofyra, fyrahundrasjuttionio, fyrahundrasjuttiosex, fyrahundrasjuttiosju, fyrahundrasjuttiotre, fyrahundrasjuttiotvå, fyrahundrasjuttioåtta, fyrahundrasjutton, fyrahundratio, fyrahundratjugo, fyrahundratjugoett, fyrahundratjugofem, fyrahundratjugofyra, fyrahundratjugonio, fyrahundratjugosex, fyrahundratjugosju, fyrahundratjugotre, fyrahundratjugotvå, fyrahundratjugoåtta, fyrahundratolv, fyrahundratre, fyrahundratrettio, fyrahundratrettioett, fyrahundratrettiofem, fyrahundratrettiofyra, fyrahundratrettionio, fyrahundratrettiosex, fyrahundratrettiosju, fyrahundratrettiotre, fyrahundratrettiotvå, fyrahundratrettioåtta, fyrahundratretton, fyrahundratvå, fyrahundraåtta, fyrahundraåttio, fyrahundraåttioett, fyrahundraåttiofem, fyrahundraåttiofyra, fyrahundraåttionio, fyrahundraåttiosex, fyrahundraåttiosju, fyrahundraåttiotre, fyrahundraåttiotvå, fyrahundraåttioåtta, fyrtio, fyrtioett, fyrtiofem, fyrtiofyra, fyrtionio, fyrtiosex, fyrtiosju, fyrtiotre, fyrtiotvå, fyrtioåtta, nio, niohundra, niohundraarton, niohundraelva, niohundraett, niohundrafem, niohundrafemtio, niohundrafemtioett, niohundrafemtiofem, niohundrafemtiofyra, niohundrafemtionio, niohundrafemtiosex, niohundrafemtiosju, niohundrafemtiotre, niohundrafemtiotvå, niohundrafemtioåtta, niohundrafemton, niohundrafjorton, niohundrafyra, niohundrafyrtio, niohundrafyrtioett, niohundrafyrtiofem, niohundrafyrtiofyra, niohundrafyrtionio, niohundrafyrtiosex, niohundrafyrtiosju, niohundrafyrtiotre, niohundrafyrtiotvå, niohundrafyrtioåtta, niohundranio, niohundranittio, niohundranittioett, niohundranittiofem, niohundranittiofyra, niohundranittionio, niohundranittiosex, niohundranittiosju, niohundranittiotre, niohundranittiotvå, niohundranittioåtta, niohundranitton, niohundrasex, niohundrasextio, niohundrasextioett, niohundrasextiofem, niohundrasextiofyra, niohundrasextionio, niohundrasextiosex, niohundrasextiosju, niohundrasextiotre, niohundrasextiotvå, niohundrasextioåtta, niohundrasexton, niohundrasju, niohundrasjuttio, niohundrasjuttioett, niohundrasjuttiofem, niohundrasjuttiofyra, niohundrasjuttionio, niohundrasjuttiosex, niohundrasjuttiosju, niohundrasjuttiotre, niohundrasjuttiotvå, niohundrasjuttioåtta, niohundrasjutton, niohundratio, niohundratjugo, niohundratjugoett, niohundratjugofem, niohundratjugofyra, niohundratjugonio, niohundratjugosex, niohundratjugosju, niohundratjugotre, niohundratjugotvå, niohundratjugoåtta, niohundratolv, niohundratre, niohundratrettio, niohundratrettioett, niohundratrettiofem, niohundratrettiofyra, niohundratrettionio, niohundratrettiosex, niohundratrettiosju, niohundratrettiotre, niohundratrettiotvå, niohundratrettioåtta, niohundratretton, niohundratvå, niohundraåtta, niohundraåttio, niohundraåttioett, niohundraåttiofem, niohundraåttiofyra, niohundraåttionio, niohundraåttiosex, niohundraåttiosju, niohundraåttiotre, niohundraåttiotvå, niohundraåttioåtta, nittio, nittioett, nittiofem, nittiofyra, nittionio, nittiosex, nittiosju, nittiotre, nittiotvå, nittioåtta, nitton, sex, sexhundra, sexhundraarton, sexhundraelva, sexhundraett, sexhundrafem, sexhundrafemtio, sexhundrafemtioett, sexhundrafemtiofem, sexhundrafemtiofyra, sexhundrafemtionio, sexhundrafemtiosex, sexhundrafemtiosju, sexhundrafemtiotre, sexhundrafemtiotvå, sexhundrafemtioåtta, sexhundrafemton, sexhundrafjorton, sexhundrafyra, sexhundrafyrtio, sexhundrafyrtioett, sexhundrafyrtiofem, sexhundrafyrtiofyra, sexhundrafyrtionio, sexhundrafyrtiosex, sexhundrafyrtiosju, sexhundrafyrtiotre, sexhundrafyrtiotvå, sexhundrafyrtioåtta, sexhundranio, sexhundranittio, sexhundranittioett, sexhundranittiofem, sexhundranittiofyra, sexhundranittionio, sexhundranittiosex, sexhundranittiosju, sexhundranittiotre, sexhundranittiotvå, sexhundranittioåtta, sexhundranitton, sexhundrasex, sexhundrasextio, sexhundrasextioett, sexhundrasextiofem, sexhundrasextiofyra, sexhundrasextionio, sexhundrasextiosex, sexhundrasextiosju, sexhundrasextiotre, sexhundrasextiotvå, sexhundrasextioåtta, sexhundrasexton, sexhundrasju, sexhundrasjuttio, sexhundrasjuttioett, sexhundrasjuttiofem, sexhundrasjuttiofyra, sexhundrasjuttionio, sexhundrasjuttiosex, sexhundrasjuttiosju, sexhundrasjuttiotre, sexhundrasjuttiotvå, sexhundrasjuttioåtta, sexhundrasjutton, sexhundratio, sexhundratjugo, sexhundratjugoett, sexhundratjugofem, sexhundratjugofyra, sexhundratjugonio, sexhundratjugosex, sexhundratjugosju, sexhundratjugotre, sexhundratjugotvå, sexhundratjugoåtta, sexhundratolv, sexhundratre, sexhundratrettio, sexhundratrettioett, sexhundratrettiofem, sexhundratrettiofyra, sexhundratrettionio, sexhundratrettiosex, sexhundratrettiosju, sexhundratrettiotre, sexhundratrettiotvå, sexhundratrettioåtta, sexhundratretton, sexhundratvå, sexhundraåtta, sexhundraåttio, sexhundraåttioett, sexhundraåttiofem, sexhundraåttiofyra, sexhundraåttionio, sexhundraåttiosex, sexhundraåttiosju, sexhundraåttiotre, sexhundraåttiotvå, sexhundraåttioåtta, sextio, sextioett, sextiofem, sextiofyra, sextionio, sextiosex, sextiosju, sextiotre, sextiotvå, sextioåtta, sexton, sju, sjuhundra, sjuhundraarton, sjuhundraelva, sjuhundraett, sjuhundrafem, sjuhundrafemtio, sjuhundrafemtioett, sjuhundrafemtiofem, sjuhundrafemtiofyra, sjuhundrafemtionio, sjuhundrafemtiosex, sjuhundrafemtiosju, sjuhundrafemtiotre, sjuhundrafemtiotvå, sjuhundrafemtioåtta, sjuhundrafemton, sjuhundrafjorton, sjuhundrafyra, sjuhundrafyrtio, sjuhundrafyrtioett, sjuhundrafyrtiofem, sjuhundrafyrtiofyra, sjuhundrafyrtionio, sjuhundrafyrtiosex, sjuhundrafyrtiosju, sjuhundrafyrtiotre, sjuhundrafyrtiotvå, sjuhundrafyrtioåtta, sjuhundranio, sjuhundranittio, sjuhundranittioett, sjuhundranittiofem, sjuhundranittiofyra, sjuhundranittionio, sjuhundranittiosex, sjuhundranittiosju, sjuhundranittiotre, sjuhundranittiotvå, sjuhundranittioåtta, sjuhundranitton, sjuhundrasex, sjuhundrasextio, sjuhundrasextioett, sjuhundrasextiofem, sjuhundrasextiofyra, sjuhundrasextionio, sjuhundrasextiosex, sjuhundrasextiosju, sjuhundrasextiotre, sjuhundrasextiotvå, sjuhundrasextioåtta, sjuhundrasexton, sjuhundrasju, sjuhundrasjuttio, sjuhundrasjuttioett, sjuhundrasjuttiofem, sjuhundrasjuttiofyra, sjuhundrasjuttionio, sjuhundrasjuttiosex, sjuhundrasjuttiosju, sjuhundrasjuttiotre, sjuhundrasjuttiotvå, sjuhundrasjuttioåtta, sjuhundrasjutton, sjuhundratio, sjuhundratjugo, sjuhundratjugoett, sjuhundratjugofem, sjuhundratjugofyra, sjuhundratjugonio, sjuhundratjugosex, sjuhundratjugosju, sjuhundratjugotre, sjuhundratjugotvå, sjuhundratjugoåtta, sjuhundratolv, sjuhundratre, sjuhundratrettio, sjuhundratrettioett, sjuhundratrettiofem, sjuhundratrettiofyra, sjuhundratrettionio, sjuhundratrettiosex, sjuhundratrettiosju, sjuhundratrettiotre, sjuhundratrettiotvå, sjuhundratrettioåtta, sjuhundratretton, sjuhundratvå, sjuhundraåtta, sjuhundraåttio, sjuhundraåttioett, sjuhundraåttiofem, sjuhundraåttiofyra, sjuhundraåttionio, sjuhundraåttiosex, sjuhundraåttiosju, sjuhundraåttiotre, sjuhundraåttiotvå, sjuhundraåttioåtta, sjuttio, sjuttioett, sjuttiofem, sjuttiofyra, sjuttionio, sjuttiosex, sjuttiosju, sjuttiotre, sjuttiotvå, sjuttioåtta, sjutton, tio, tjugo, tjugoett, tjugofem, tjugofyra, tjugonio, tjugosex, tjugosju, tjugotre, tjugotvå, tjugoåtta, tolv, tre, trehundra, trehundraarton, trehundraelva, trehundraett, trehundrafem, trehundrafemtio, trehundrafemtioett, trehundrafemtiofem, trehundrafemtiofyra, trehundrafemtionio, trehundrafemtiosex, trehundrafemtiosju, trehundrafemtiotre, trehundrafemtiotvå, trehundrafemtioåtta, trehundrafemton, trehundrafjorton, trehundrafyra, trehundrafyrtio, trehundrafyrtioett, trehundrafyrtiofem, trehundrafyrtiofyra, trehundrafyrtionio, trehundrafyrtiosex, trehundrafyrtiosju, trehundrafyrtiotre, trehundrafyrtiotvå, trehundrafyrtioåtta, trehundranio, trehundranittio, trehundranittioett, trehundranittiofem, trehundranittiofyra, trehundranittionio, trehundranittiosex, trehundranittiosju, trehundranittiotre, trehundranittiotvå, trehundranittioåtta, trehundranitton, trehundrasex, trehundrasextio, trehundrasextioett, trehundrasextiofem, trehundrasextiofyra, trehundrasextionio, trehundrasextiosex, trehundrasextiosju, trehundrasextiotre, trehundrasextiotvå, trehundrasextioåtta, trehundrasexton, trehundrasju, trehundrasjuttio, trehundrasjuttioett, trehundrasjuttiofem, trehundrasjuttiofyra, trehundrasjuttionio, trehundrasjuttiosex, trehundrasjuttiosju, trehundrasjuttiotre, trehundrasjuttiotvå, trehundrasjuttioåtta, trehundrasjutton, trehundratio, trehundratjugo, trehundratjugoett, trehundratjugofem, trehundratjugofyra, trehundratjugonio, trehundratjugosex, trehundratjugosju, trehundratjugotre, trehundratjugotvå, trehundratjugoåtta, trehundratolv, trehundratre, trehundratrettio, trehundratrettioett, trehundratrettiofem, trehundratrettiofyra, trehundratrettionio, trehundratrettiosex, trehundratrettiosju, trehundratrettiotre, trehundratrettiotvå, trehundratrettioåtta, trehundratretton, trehundratvå, trehundraåtta, trehundraåttio, trehundraåttioett, trehundraåttiofem, trehundraåttiofyra, trehundraåttionio, trehundraåttiosex, trehundraåttiosju, trehundraåttiotre, trehundraåttiotvå, trehundraåttioåtta, trettio, trettioett, trettiofem, trettiofyra, trettionio, trettiosex, trettiosju, trettiotre, trettiotvå, trettioåtta, tretton, tusen, två, tvåhundra, tvåhundraarton, tvåhundraelva, tvåhundraett, tvåhundrafem, tvåhundrafemtio, tvåhundrafemtioett, tvåhundrafemtiofem, tvåhundrafemtiofyra, tvåhundrafemtionio, tvåhundrafemtiosex, tvåhundrafemtiosju, tvåhundrafemtiotre, tvåhundrafemtiotvå, tvåhundrafemtioåtta, tvåhundrafemton, tvåhundrafjorton, tvåhundrafyra, tvåhundrafyrtio, tvåhundrafyrtioett, tvåhundrafyrtiofem, tvåhundrafyrtiofyra, tvåhundrafyrtionio, tvåhundrafyrtiosex, tvåhundrafyrtiosju, tvåhundrafyrtiotre, tvåhundrafyrtiotvå, tvåhundrafyrtioåtta, tvåhundranio, tvåhundranittio, tvåhundranittioett, tvåhundranittiofem, tvåhundranittiofyra, tvåhundranittionio, tvåhundranittiosex, tvåhundranittiosju, tvåhundranittiotre, tvåhundranittiotvå, tvåhundranittioåtta, tvåhundranitton, tvåhundrasex, tvåhundrasextio, tvåhundrasextioett, tvåhundrasextiofem, tvåhundrasextiofyra, tvåhundrasextionio, tvåhundrasextiosex, tvåhundrasextiosju, tvåhundrasextiotre, tvåhundrasextiotvå, tvåhundrasextioåtta, tvåhundrasexton, tvåhundrasju, tvåhundrasjuttio, tvåhundrasjuttioett, tvåhundrasjuttiofem, tvåhundrasjuttiofyra, tvåhundrasjuttionio, tvåhundrasjuttiosex, tvåhundrasjuttiosju, tvåhundrasjuttiotre, tvåhundrasjuttiotvå, tvåhundrasjuttioåtta, tvåhundrasjutton, tvåhundratio, tvåhundratjugo, tvåhundratjugoett, tvåhundratjugofem, tvåhundratjugofyra, tvåhundratjugonio, tvåhundratjugosex, tvåhundratjugosju, tvåhundratjugotre, tvåhundratjugotvå, tvåhundratjugoåtta, tvåhundratolv, tvåhundratre, tvåhundratrettio, tvåhundratrettioett, tvåhundratrettiofem, tvåhundratrettiofyra, tvåhundratrettionio, tvåhundratrettiosex, tvåhundratrettiosju, tvåhundratrettiotre, tvåhundratrettiotvå, tvåhundratrettioåtta, tvåhundratretton, tvåhundratvå, tvåhundraåtta, tvåhundraåttio, tvåhundraåttioett, tvåhundraåttiofem, tvåhundraåttiofyra, tvåhundraåttionio, tvåhundraåttiosex, tvåhundraåttiosju, tvåhundraåttiotre, tvåhundraåttiotvå, tvåhundraåttioåtta, åtta, åttahundra, åttahundraarton, åttahundraelva, åttahundraett, åttahundrafem, åttahundrafemtio, åttahundrafemtioett, åttahundrafemtiofem, åttahundrafemtiofyra, åttahundrafemtionio, åttahundrafemtiosex, åttahundrafemtiosju, åttahundrafemtiotre, åttahundrafemtiotvå, åttahundrafemtioåtta, åttahundrafemton, åttahundrafjorton, åttahundrafyra, åttahundrafyrtio, åttahundrafyrtioett, åttahundrafyrtiofem, åttahundrafyrtiofyra, åttahundrafyrtionio, åttahundrafyrtiosex, åttahundrafyrtiosju, åttahundrafyrtiotre, åttahundrafyrtiotvå, åttahundrafyrtioåtta, åttahundranio, åttahundranittio, åttahundranittioett, åttahundranittiofem, åttahundranittiofyra, åttahundranittionio, åttahundranittiosex, åttahundranittiosju, åttahundranittiotre, åttahundranittiotvå, åttahundranittioåtta, åttahundranitton, åttahundrasex, åttahundrasextio, åttahundrasextioett, åttahundrasextiofem, åttahundrasextiofyra, åttahundrasextionio, åttahundrasextiosex, åttahundrasextiosju, åttahundrasextiotre, åttahundrasextiotvå, åttahundrasextioåtta, åttahundrasexton, åttahundrasju, åttahundrasjuttio, åttahundrasjuttioett, åttahundrasjuttiofem, åttahundrasjuttiofyra, åttahundrasjuttionio, åttahundrasjuttiosex, åttahundrasjuttiosju, åttahundrasjuttiotre, åttahundrasjuttiotvå, åttahundrasjuttioåtta, åttahundrasjutton, åttahundratio, åttahundratjugo, åttahundratjugoett, åttahundratjugofem, åttahundratjugofyra, åttahundratjugonio, åttahundratjugosex, åttahundratjugosju, åttahundratjugotre, åttahundratjugotvå, åttahundratjugoåtta, åttahundratolv, åttahundratre, åttahundratrettio, åttahundratrettioett, åttahundratrettiofem, åttahundratrettiofyra, åttahundratrettionio, åttahundratrettiosex, åttahundratrettiosju, åttahundratrettiotre, åttahundratrettiotvå, åttahundratrettioåtta, åttahundratretton, åttahundratvå, åttahundraåtta, åttahundraåttio, åttahundraåttioett, åttahundraåttiofem, åttahundraåttiofyra, åttahundraåttionio, åttahundraåttiosex, åttahundraåttiosju, åttahundraåttiotre, åttahundraåttiotvå, åttahundraåttioåtta, åttio, åttioett, åttiofem, åttiofyra, åttionio, åttiosex, åttiosju, åttiotre, åttiotvå, åttioåtta.

Closky © 1989