Then Swänska Sfinxen

Förord till Publici Wänner

Then Swänska Sfinxen är ett arkiv över mina textutforskningar. Jag tycker att språk, språkval, språkskillnader och översättning mellan språk är särskilt intressant. Hur ändras betydelsen i en text när den översätts?

Här försöker jag samla texter jag översatt och original jag skrivit själv. Klichén om "un essai", ett försök, ligger alltför nära till hands. Målet är bokstavligare än så. Förhoppningsvis finns något att hämta, om än bara Bokstäver På Rad.

Translationen, förflyttandet, av tanke till text är alltid bristfällig, så ursäkta mig både på för- och efterhand.

de gåvo honom också namnet Funnybunny, som betyder Tokroliga Kaninen

— Hjalmar Bergman

Herr Manderström en vacker dag
Klef äfven upp uppå parnassen,
Att ge åt öfversättarklassen
Sitt efterdöme och sin lag.
Men vet att edra bud och rätter
Ej någon utom Sverige ser;
Ty då ni allting öfversätter,
Så öfversätter ingen er.

— J. G. Oxenstierna (tillägnat Christopher Manderström)

Texter

Här finns originaltexter och översättningar.

Kontakt

Kontakta mig på Twitter.